Naar startscherm
Uitvoeringsmonitor Gezond Gewicht
Aanpak Gezond Gewicht
Contact
Inloggen

Over de uitvoeringsmonitor Gezond Gewicht

Logo Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht De Uitvoeringsmonitor Gezond Gewicht volgt de voortgang van de alle inspanningen van het Programma Aanpak Gezond Gewicht. Dit programma streeft naar een gezond gewicht voor alle Amsterdamse kinderen in 2033.

Tussenstappen om dit doel te bereiken zijn:

  • Mei 2014: de Aanpak Gezond Gewicht is in uitvoering
  • 2018: Amsterdamse jeugd van 0 tot 5 jaar op gezond gewicht
  • 2023: Amsterdamse jeugd van 0 tot 10 jaar op gezond gewicht
  • Einddoel 2033: alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht

Krachtpatser kinderen

De Uitvoeringsmonitor wil op de volgende manieren een bijdrage leveren aan de voortgang van de inspanningen:

  • Inzicht in de voortgang door betrouwbare en actuele gegevens
  • Op tijd kunnen bijsturen van inspanningen die achterblijven
  • Input bij het op de politieke agenda houden van de Aanpak Gezond Gewicht
  • Motivering door aantoonbare successen en voortgang.

Download rapportages (PDF)

Rapportage samenstellen

De Uitvoeringsmonitor Gezond Gewicht bevat informatie over alle geplande inspanningen binnen het Programma Aanpak Gezond Gewicht. Deze informatie kan worden opgevraagd door onder aan deze pagina op de knop ‘Toon Uitvoeringsmonitor’ te drukken. Het is mogelijk eerst een selectie te maken voor een bepaalde setting, subsetting, stadsdeel of buurt.

In de linker kolom vindt u de voortgangsrapportages van de eerste uitvoeringsperiode. Het nieuwe programmaplan 2015-2018, het uitvoeringsplan 2015 en de evaluatierapportage 2013-2014 zijn te vinden op onze website: www.amsterdam.nl/aanpakgezondgewicht

Periode
Clusters
Doelgroepen
Prioritaire einddoelgroepen
Preventie
Gebieden
Partijen en ketenpartners
Hoofddoel (ER)
Subdoel